2023.03.11- Isteni Sandrim!

„ISTENI SANDRIM!” címmel Sudár Annamária előadóművész rendhagyó magyaróráját élvezhette a közönség március 11-én a Budatétényi Polgári Kör ünnepi estjén a Vojnovich-Huszár Villában.

A műsorban Petőfi-versek és -szövegek (pl. A Tisza, A márciusi ifjak, A XIX. század költői, Még alig volt reggel…, János vitéz-részlet, Arany Jánoshoz, Úti levelek Kerényi Frigyeshez, Petőfi-levelek) mellett elhangzott – többek között – Baka István, Babits Mihály, Kányádi Sándor és Varró Dániel egy-egy verse, valamint prózai részlet Háy Jánostól, Márai Sándortól, Ottlik Gézától, Szabó Magdától, Pilinszky Jánostól és Weöres Sándortól is.

„Petőfi Sándor 200. születésnapja kapcsán verseken, szépirodalmi részleteken keresztül és Petőfiről szóló írások, valamint átkötő szövegek által arról gondolkodunk, hogy valójában mennyire ismerjük „az istenek magyar kedvencét”? A műsor a Petőfi-kép változásairól, az életműből és az életútból táplálkozóan úgymond természetesen alakuló és a politika által sokszor torzított vagy kiüresített kultuszról egyaránt beszél. Az összeállításban szerepet kap  –„Petőfi napja”, március 15. kapcsán – A nemzeti dal befogadástörténete, valamint a Petőfi és Arany közötti barátság és levelezés néhány eleme is.” (Sudár Annamária)

X
X